top of page
Starfish Hub Courtyard

CO-CREATION SPACE

พื้นที่แห่งการเรียนรู้
พื้นที่แห่งความสร้างสรรค์
พื้นที่เชื่อมโยงเครือข่าย Passion ที่หลากหลาย
มุ่งสู่การเป็น "ศูนย์แห่งการเรียนรู้ของชุมชน"
เพื่อคนอยากเปลี่ยนแปลงการศึกษา และสังคม

“เพราะเราเชื่อว่า

พื้นที่กลาง

(SPACE)

ที่เปิดกว้างทางความคิด เปิดรับความแตกต่าง สามารถสร้าง

การเปลี่ยน แปลง และเกิดเป็นนวัตกรรม ใหม่ ๆ ให้กับสังคมได้”

Starfish Hub Logo-02.png
Co%20Creation%20Space%20Header_edited.pn

เป็นหนึ่งโครงการภายใต้การดำเนินงานของ Starfish Education ที่มุ่งสานต่อปณิธานของผู้ก่อตั้ง โดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ ที่ต้องการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ผ่านการพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญ คือ ต้องการให้เด็กทุกคนในประเทศไทย เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จาก 3 โครงการหลัก หนึ่ง คือ โรงเรียนบ้านปลาดาว สอง คือ Starfish Academy และสาม คือ Starfish Labz

QR Codes.PNG
บริการของเรา

บริการของเรา

Hub1.PNG
Hub3.PNG
Hub5.PNG
Hub2.PNG
Hub4.PNG
6new.PNG
Starfish Hub Logo-01.png

CO-CREATION SPACE

DSC00252.jpg

เกี่ยวกับเรา

เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และที่สำคัญ คือ เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้มี Passion ด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นนักการศึกษา คุณครู ผู้ปกครอง องค์กรด้านการศึกษาต่างๆ ที่มีใจ มีไอเดียใหม่ๆ มาร่วมกันออกแบบ และพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 

 

เริ่มต้นจากไอเดียเล็กๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวเรา แต่เมื่อได้เชื่อมโยงความคิดกับผู้อื่นแล้ว ไอเดียเล็กๆ ก็สามารถถูกต่อยอด และสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ที่ช่วยผลักดันให้เกิดสิ่งดีๆ กับสังคมได้

ดั่งนิยายสั้น ชื่อว่า “Star Thrower” หรือ “นิทานปลาดาว” โดย Loren Eiseley ที่ว่าด้วยความพยายามที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้น เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ที่เราเริ่มลงมือทำได้ด้วยตัวเอง ถึงแม้จะทำไม่ได้ทั้งหมด อย่างน้อยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ก็เกิดขึ้นแล้ว เปรียบเสมือนเด็กชายที่พยายามช่วยปลาดาวที่เกลื่อนชายหาดกลับคืนสู่ทะเล ด้วยการค่อยๆ เก็บทีละตัว ทีละตัว โดยไม่ย่อท้อ

"IT MADE A DIFFERENCE TO THAT ONE"

Loren Eiseley, 1969

About
การจองพื้นที่

ขอบคุณสำหรับการส่ง

Reservations
Contact

ติดต่อเรา

76 ซอยพระรามเก้า 57/2 (วิเศษสุข 1)

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท์ : 02-821-5055

เปิดบริการตั้งแต่ : 8:00 – 17:00 น.

bottom of page